Φυτιλάκια από μελισσοκέρι

Το κουτάκι περιλαμβάνει φυτιλάκια και μια καντηλήθρα

Κίτρινα φυτιλάκια

Το κουτάκι περιλαμβάνει φυτιλάκια και μια καντηλήθρα

Κόκκινα φυτιλάκια

Το κουτάκι περιλαμβάνει φυτιλάκια και μια καντηλήθρα

Λουμίνιο

Κωδ: CHETC-1070

Επικοινωνία

Social Media

Εταιρική παρουσίαση

Θεοσυνέργεια All rights reserved Ι DESIGN G.V.